PREDAVANJE: Človekove pravice

Nenehno iskanje boljših poti in načinov za varstvo človekovih pravic je eden temeljnih ciljev družbe 21. stoletja. Človekove pravice so pravice vseh ljudi. Zapisane so v Deklaraciji o človekovih pravicah, v različnih konvencijah, v Sloveniji pa tudi v Ustavi. Podane pa so tudi v posameznih zakonih. Tako temeljne človekove pravice predstavljajo minimalni standard, ki zagotavlja in ščiti jedro človekovega dostojanstva.
Vendar se na začetku 21. stoletja zdi, da se pri uporabi načel iz zavez, ki neposredno ali posredno izhajajo iz človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pojavlja vrsta dilem in nejasnosti, ki nemalokrat pod vprašaj postavijo učinkovitost izvrševanja in zaščite le-teh svoboščin in pravic. Prav tako se nemalokrat zgodi, da v konflikt vstopita dve temeljni pravici, kot na primer pravica do svobode izražanja in pravica nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti. Temeljno vprašnje tako ostaja, kako trajnostno zagotoviti varstvo človekovih pravic v praksi.

Namen pričujočega predavanja je tako oris in predstavitev koncepta človekovih pravic in temeljnih svoboščin, predstavitev konvencij in ostalih pravnih aktov s področja temeljnih svobodščin in pravic in njihovo uporabo v praksi. Nenazadnje pa se bomo tekom predavanja dotaknili tudi pravnih dilem skozi praktične primere in prenesli pridobljeno znanje na področje debate.

Predaval vam bo Žiga Luknar, dipl. soc. in interdisc. družb. (UN), študent podiplomskega magistrskega študijskega programa Pravo na Evropski pravni fakulteti in ustanovni član Debatnega društva Univerze v Mariboru.

Predavanje bo potekalo v sredo, 3.6. ob 16. uri v predavalnici 2n20 (2. nadstopje Medicinske fakultete).

Pogumni in nadebudni si lahko predhodno pogledate, kako imamo v Ustavi RS opredeljene človekove pravice (sledi povezavi: http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/ustava/ii-clovekove-pravice-in-temeljne-svoboscine/) in Konvencijo o varstvu človekovih pravic (sledi povezavi:http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLV.pdf). Tehnološko nadarjeni pa si lahko snemete in se seznanite z Listino o temeljnih pravicah. Slednje najlažje storite, da si na pametne telefone naložite brezplačno aplikacijo EU Charter of Fundamental Rights, ki je dostopna na:https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.fra.charter&hl=en.

Se vidimo v sredo! #debateday

Egidi