Vabilo na Konstitutivno sejo Nadzornega odbora Debatnega društva Univerze v Mariboru

Spoštovani!

Vljudno vas vabim, da se udeležite Konstitutivne seje Nadzornega odbora Debatnega društva Univerze v Mariboru, ki bo potekala dne 25. 10. 2016 ob 16:00 uri v prostorih Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska ulica 8, 2000 Maribor.

Prosim, da svojo prisotnost ali odsotnost na seji potrdite najkasneje do sobote, 22.10.2016.

Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Konstituiranje NO DDUM z mandatno dobo od 12.10.2016 do 12.10.2017

2. Potrditev dnevnega reda

3. Potrditev zapisnikov

4. Izvolitev predsednika NO DDUM z mandatno dobo od 12.10.2016 do 12.10.2017 5. Izvolitev zapisnikarja NO DDUM z mandatno dobo od 12.10.2016 do 12.10.2017 6. Razno S spoštovanjem,

 

Eva Nike Cvikl, l.r.

 

vabilo-na-konstitutivno-sejo-no-ddum

Egidi