Kaj je debata?

Za nekatere izmed nas je debata življenje. Za druge je prostor za druženje, spoznavanje zanimivih ljudi, zbiranje idej za projekte in razvijanje kreativne žilice. Za tretje je ventil, kjer lahko razrešimo svoje frustracije nad svetom.

Debata je resnično lahko več različnih stvari, zato ima več pravilnih definicij. Debata, kot jo prakticiramo v akademskih krogih, je tekmovalna in izobraževalna disciplina, kjer se študenti pomerimo v argumentaciji, kritičnem razmišljanju in splošni razgledanosti. Temelji na principih intelektualnega diskurza, ki mora biti racionalen in podprt z dokazi, ob tem pa krepi tudi retorične in komunikacijske spretnosti posameznikov, ter ekipni duh in sodelovanje med sodebaterji.

Znotraj debatnih organizacij potekajo številne aktivnosti, katerih namen je zasledovanje vizije odprtega diskurza in racionalne misli, kot so okrogle mize, diskusije, forumi, izobraževalna srečanja in seminarji, ter celo priprava in izdaja publikacij. Primarna dejavnost večine debatnih klubov pa je sodelovanje na debatnih tekmovanjih in priprava na le-te.

DEBATNI FORMAT

V tekmovalni debati poznamo več debatnih formatov. Debatni format pomeni formalno strukturo dialoga, ki določa zaporedje govorcev, trajanje govorov ter do neke mere vsebinsko ogrodje posameznih govorov. Vsak debatni format ima pravila, katerih upoštevanje je pogoj za sodelovanje v debatnem tekmovanju.

Debatni format, ki ga debatiramo študenti univerz po vsem svetu, se imenuje Svetovni univerzitetni debatni format. Prihaja iz tradicije parlamentarne debate v Veliki Britaniji, zato se ga z drugim imenom imenuje tudi Britanski parlamentarni debatni format (British Parliamentary debate format). V tem format v posamezni debatni sobi sodelujejo 4 ekipe, vsako izmed njih pa sestavljata 2 govorca. Dve ekipi debatirata na strani propozicije – kar pomeni, da zagovarjata debatno trditev – in dve ekipi na strani opozicije – kar pomeni, da ji nasprotujeta.

Ta debatni format je še posebaj zanimiv in zahteven, saj debata tako poteka v kombinaciji različnih možnih smeri – cilj vsake ekipe ni zgolj premagati ekipe na nasprotni strani mize, temveč svojo nalogo opraviti tudi boljše od ekipe, ki debatira na isti strani. Na ta način univerzitetni debatni format pripelje do globje analize debatnih trditev ter debate na nivoju nians, ne zgolj dihotomije prav in narobe.

Debatni format ima še številne druge zakonitosti – trajanje govorov, struktura govorov, posebnosti posamičnih govorcev – o katerih lahko več preberete v gradivih v spletni knjižnici debatne skupnosti Univerze v Vermontu, ki je eden izmed vodilnih izobraževalnih centrov na področju debate in kritičnega razmišljanja v svetu.

DOGODKI IN TEKMOVANJA

Debatni klub je prostor, kjer med študenti v skupnosti vsak teden (ali ponekod večkrat tedensko) potekajo srečanja in debate. Znotraj večjih klubov potekajo tudi klubska tekmovanja, medtem ko debaterji manjših klubov običajno tekmujejo na medklubskih tekmovanjih.

Mednarodna debatna tekmovanja za študente so treh tipov – prvenstva, meduniverzitetna tekmovanja (Inter-Varsity ali IV) ter tekmovanja odprtega tipa.

Vsako leto mednarodna debatna skupnost organizira Svetovno prvenstvo v univerzitetni debati (World Universities Debating Championship ali WUDC), ki ga vsako leto gosti druga univerza po svetu, poteka pa zmeraj v času okoli novega leta.

Prav tako vsako leto poteka Evropsko prvenstvo v univerzitetni debate (European Universities Debating Championship) ali EUDC, kjer se pomerijo evropski debatni klubi. Na zadnjem prvenstvu, ki je potekalo avgusta 2014 v Zagrebu, je tekmovala tudi ena ekipa Univerze v Mariboru.

IV turnirji in turnirji odprtega tipa potekajo vse leto in po vsem svetu. Slovenske ekipe se udeležujejo predvsem turnirjev v kontinentalni evropi, vendar lahko potujemo tudi dlje in se vključujemo v turnirje ameriške, azijske ali britanske lige, saj participacija običajno ni geografsko omejena. Razlika med turnirji IV in turnirji odprtega tipa je, da je potrebno za IV turnirje imeti veljaven status študenta na univerzi, za katero debatiraš, medtemo ko na turnirjih odprtega tipa to ni potrebno.

Debatna tekmovanja niso zgolj strogi formalni dogodki, ampak so zabavna srečanja, ki trajajo čez vikend ali v primeru WUDC, skoraj dva tedna. V tem času se odvijajo tudi organizirani družabni dogodki, turistični dogodki, neformalno druženje med debaterji, izobraževalne delavnice ter sestanki globalne debatne skupnosti. To vse skupaj prispeva k razvoju debate in k medsebojni povezanosti debaterjev po vsem svetu.

Če te zanima, katera debatna tekmovanja v bližnji okolici se ti obetajo v kratkem, preglej naš koledar.